vrijdag 31 oktober 2014

Hoe beïnvloedt autodelen het reisgedrag?


Door Friso Metz, CROW-KpVV


Autodelen heeft een grote impact op het reisgedrag van mensen. In de
literatuur over het onderwerp is veel aandacht voor de vraag hoe groot deze effecten zijn. Er is minder aandacht voor de vraag naar de reden waarom autodelen zo sterk ingrijpt op het gedrag. De laatste tijd ben ik heel actief met het onderwerp autodelen bezig geweest. Omdat ik ook veel met gedragsbeïnvloeding bezig ben, wordt het tijd om in te gaan op het verband tussen deze twee thema’s. Hieronder doe ik een eerste aanzet. Ik ben benieuwd naar je reactie!

dinsdag 28 oktober 2014

RelativiTIJDDe vierde dimensie van mobiliteit

Door Gerard Tertoolen

Filetijd is verloren tijd, zegt men. Het is te vertalen naar ‘economische schade’ en dat is erg; iets dat voorkomen moet worden. Een ongeschreven wet vertelt ons nu eenmaal dat de reistijd in het woon-werk verkeer zo kort mogelijk dient te zijn. Wie langer onderweg is dan nodig, is niet slim bezig. Wegen en auto’s worden uitgerust met apparatuur om in zo kort mogelijke tijd van A naar B te rijden, om filevertraging waar mogelijk te minimaliseren en zelfs om automobilisten te bewegen onderweg over te stappen op een ´sneller´ vervoermiddel. Het kost wat en niet iedereen zit er om te springen, maar het doel heiligt de middelen. Het draait allemaal om het terugwinnen van kostbare minuten. Minuten die we zoveel beter kunnen besteden. Maar is dat wel zo?